Trycksättningsfläktar

Trycksättningsfläktar


BVS levererar trycksättningsaggregat för montering i väggar och på tak. Trycksättningsfläktarna finns i sex olika storlekar med luftflöden mellan 15 000 m3/h till 34 000 m3/h med 50 Pa. BVS levererar även styrskåp med inbyggda tryckgivare och frekvensomvandlare.

Vill du få mer information kan du kontakta oss via våra kontaktuppgifter.