Serviceavtal

Serviceavtal


Enligt norsk lag, alla fastighetsförvaltare skyldiga att ha serviceavtal på brandprodukter. BVS erbjuder service av sådana brandprodukter. 
Detta kan vara en brand skjutgrindar, branddörrar, brand gardiner, rök luckor, vannslokketromler etc. 
Genom att ingå serviceavtal på produkterna detta kommer att resultera i ökad livslängd och ger en extra garanti för att produkterna fungerar som de ska. 
BVS lager efter varje inspektion en service rapport som måste vara tillgängliga för brandkåren under sina inspektioner. Vill du ha mer information om serviceavtal kontakta oss i BVS.