HMS

BVS har fullt fokus på säkerhet och har därför ett väl utarbetat program för kvalitetssäkring och HMS. Vi arbetar enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9001-2008.

Företaget är även ackrediterat genom Start bank.

Vill du få mer information kan du kontakta oss via våra kontaktuppgifter.

Kontakta oss