Brandgardiner

Brandgardiner


BVS levererar både horisontella och vertikala brandgardiner med brandklasserna E, EW och EI. Brandtester är utförda i enlighet med europeiska och nationella standarder och kan levereras röktäta i enlighet med EN 1634-3. Brandgardinerna är certifierade av tredje part ackrediterat kontrollorgan med produktionskontroll. Brandgardinerna levereras med avancerade styrsystem och batteribackup.