Trycksättningsfläktar

TrycksättningsfläktarBVS levererar trycksättningsaggregat för montering i väggar och på tak. Trycksättningsfläktarna finns i sex olika storlekar med luftflöden mellan 15 000 m3/h till 34 000 m3/h med 50 Pa. BVS levererar även styrskåp med inbyggda tryckgivare och frekvensomvandlare.

Vill du få mer information kan du kontakta oss via våra kontaktuppgifter.

Vill du få mer information kan du kontakta oss via våra kontaktuppgifter.

Kontakta