Rökventilation

RökventilationBVS levererar kompletta brandgasluckor för fasader och tak. Leveranserna omfattar luckor eller fasadfönster med el-motorer, styrsystem, utlösningsbrytare och batteribackup. Dessa kan levereras med U-värde på mellan 0,8-1,6.

Vill du få mer information kan du kontakta oss via våra kontaktuppgifter.

 

Vill du få mer information kan du kontakta oss via våra kontaktuppgifter.

Kontakta