Brandgardiner

BrandgardinerFlammatex brandgardiner monteras i öppningar där det ställs brand- eller rökkrav i en brandcell, utrymningsväg, sektioneringsvägg eller yttervägg. Brandgardinen har testats och godkänts i enlighet med stränga krav på brand, röktäthet och funktion.
Tester har utförts i enlighet med godkända och obligatoriska NS standarder. Produkten är CE-godkänd och certifierad.
Certifierade storlekar på upp till 10 × 6 meter (B x H).

Flammatex brandgardiner levereras med en avancerad styrcentral med batteribackup. Styrcentralen övervakar kablage, anslutningar och batteristatus. Vid fel larmar centralen omgående och kör ner brandgardinen i stängd position om nödvändigt (fail-safe). Styrcentralen kan levereras med varningslampa, manuell brytare och nödöppningsbrytare. Det finns flera programmerbara inställningar och funktioner som gör att produkten kan anpassas efter behov.

Anslutningsmöjlighet Nano v.4.4 styrcentral:
– Det är möjligt att koppla upp till två brandgardiner per central
– Extern brytare upp/ned
– Nödöppningsbrytare
– Fotocell/klämlist
– Signal från brandlarmsanläggning eller lokal rökdetektor
– 3 reläutgångar för anslutning till centralanläggning
– 24 V ut från central
– Flammatex-app (IOS) Bluetooth
– Tidsfördröjning
– Autotest

Vill du få mer information kan du kontakta oss via våra kontaktuppgifter.

Kontakta