Brandgardiner

BrandgardinerFlammatex brandgardiner monteras i öppningar där det ställs brand- eller rökkrav i en brandcell, utrymningsväg, sektioneringsvägg eller yttervägg. Brandgardinen har testats och godkänts i enlighet med stränga krav på brand, röktäthet och funktion.
Tester har utförts i enlighet med godkända och obligatoriska NS standarder. Produkten är CE-godkänd och certifierad.
Certifierade storlekar på upp till 10 × 6 meter (B x H).

Vi kan leverera följande brandklasser:                                                                                                                                                                   E30 – E120, EW30 – EW120, EI30 – EI120

Alla brandgardiner kan leverera röksäker (Sa), valfri RAL eller med rostfritt stål.

Flammatex brandgardiner levereras med en avancerad styrcentral med batteribackup. Styrcentralen övervakar kablage, anslutningar och batteristatus. Vid fel larmar centralen omgående och kör ner brandgardinen i stängd position om nödvändigt (fail-safe). Styrcentralen kan levereras med varningslampa, manuell brytare och nödöppningsbrytare. Det finns flera programmerbara inställningar och funktioner som gör att produkten kan anpassas efter behov.

Anslutningsmöjlighet Nano v.4.4 styrcentral:
– Det är möjligt att koppla upp till två brandgardiner per central
– Extern brytare upp/ned
– Nödöppningsbrytare
– Fotocell/klämlist
– Signal från brandlarmsanläggning eller lokal rökdetektor
– 3 reläutgångar för anslutning till centralanläggning
– 24 V ut från central
– Flammatex-app (IOS) Bluetooth
– Tidsfördröjning
– Autotest

Vill du få mer information kan du kontakta oss via våra kontaktuppgifter.

Kontakta