Brandgardiner

BrandgardinerBVS levererar både horisontella och vertikala brandgardiner med brandklasserna E, EW och EI. Brandtester är utförda i enlighet med europeiska och nationella standarder och kan levereras röktäta i enlighet med EN 1634-3. Brandgardinerna är certifierade av tredje part ackrediterat kontrollorgan med produktionskontroll. Brandgardinerna levereras med avancerade styrsystem och batteribackup.

Vill du få mer information kan du kontakta oss via våra kontaktuppgifter.

Kontakta