BVS AS ny testugnen

BVS AS ny testugnen


BVS AS har byggt en separat brand ugn för testning och utveckling av sina produkter.                                                                                                                                               Brand ugnen byggs i vår egen produktionshall och kommer att vara ett användbart verktyg för att fastställa brandegenskaper produkter och material.                                    I produktutvecklingen är klar, är de produkter som testas i full skala i ackrediterade brandlaboratorier för godkännande och certifiering.