Brandskjutport

Brandskjutport


TLB brandskjutport monteras där det ställs brandkrav i en brandcell, utrymningsväg, sektioneringsvägg eller yttervägg. Brandskjutporten har testats och godkänts i enlighet med stränga krav på brand och funktion.

Tester har utförts i enlighet med godkända och obligatoriska NS standarder.

Produkten är CE-godkänd och certifierad.

Certifierade storlekar på upp till 9,2 x 7,6 meter (B x H). Brannklass: EI30-EI120.

TLB brandskjutport kan levereras med godkänd branddörr.

TLB brandskjutport levereras med rätt skena och vikt i standardutförande.

Brandskjutporten stängs med hjälp av en dörrhållarmagnet (power off) som får signal från brandlarmscentralen.

TLB kan också levereras med elektrisk drift.

Drift av brandskjutport utförs antingen via brytare eller fjärrkontroll (tillval).

I händelse av brand frigörs brandskjutdörren automatiskt och stängs med motvikt.