Inspeksjonsluker

Inspeksjonsluker


BVS leverer et komplett utvalg av inspeksjonsluker i plast, stål og brannklassifisert.

Inspecto W og H brannluke er en inspeksjonsluke som benyttes i brannklassifiserte vegger/dekker av gips, leca, betong, mur etc.

Brannklassifiserte luker kan leveres i mange forskjellige størrelser helt opp til 900x1200mm.

Lukene har skjult patentert lås system og er branntestet både horisontalt og vertikalt etter siste gjeldende standard.             

Lukene leveres med skjulte hengsler og lås. Inspecto har et pent utseende uten skjemmende låser, håndtak eller hengsler. Inspecto leveres lakkert i RAL 9010 som standard, men kan leveres i alle RAL farger etter ønske (opsjon).

Inspeksjonsluke har blitt testet og godkjent iht. strenge krav til brann og funksjon.                       

Tester som er utført er etter godkjente og pålagte NS standarder. Brannklasse: EI30-EI90, EW120. 

Produktet er typegodkjent og sertifisert. Sertifiserte størrelser er opp til 900x1200mm (BxH) og lukene leveres røyktette. Lydreduksjon opp til 55 Rw.