Nasjonalbiblioteket i Oslo er brannsikret av BVS.

Nasjonalbiblioteket i Oslo er brannsikret av BVS.