Branngardiner

BranngardinerFlammatex branngardiner monteres der hvor det stilles brann- eller røykkrav i en branncelle, rømningsvei, seksjoneringsvegg eller yttervegg. Branngardinen har blitt testet og godkjent iht. strenge krav til brann, røyktetthet og funksjon.

Tester som er utført er etter godkjente og pålagte NS standarder. Produktet er CE godkjent og sertifisert.
Sertifiserte størrelser er opp til 10×6 meter (BxH).

Vi kan levere følgende brannklasser:

E30 – E120

EW30 – EW120

EI30 – EI120

Alle branngardiner kan levere røyktette(Sa), valgfri RAL eller med rustfri utførelse.

Vi kan også levere horisontale branngardiner på forespørsel.

Flammatex branngardiner leveres med en avansert styresentral med batteribackup. Styresentralen overvåker alle kablinger, koblinger og batteristatus. Ved feil varsler sentralen omgående om dette, og vil kjøre ned branngardin i en lukket posisjon hvis nødvendig (fail-safe). Styresentral kan leveres med varslingslampe manuell bryter og nødåpningbryter. Det finnes flere programmerbare innstillinger og funksjoner som gjør at produktet kan tilpasses enhver bruk.

Tilkoblingsmulighet Nano v.4.4 styresentral

– Det er mulig å koble inntil 2 branngardiner pr sentral

– Ekstern opp/ned bryter

– Nødåpningsbryter

– Fotocelle / klemlist

– Signal fra brannalarmanlegg eller lokal røykvarsler

– 3 relé utganger for kabling til SD anlegg

– 24V, ut av sentral

– Flammatex App (IOS) Blåtann

– Tidsforsinkelse

– Autotest

Ønsker du mer informasjon, vennligst ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.

Ta kontakt