BVS har brannsikret flere hotell og et av disse er Clarion.

BVS har brannsikret flere hotell og et av disse er Clarion.