Valle 2 (2) | BVS Brannvernsystemer AS har levert brannsikringen av kioskene til Valle Hovin.