Brannventiler

Brannventiler


BVS sine brannventiler leveres i størrelse Ø100-Ø200 for både tilluft, avtrekk og overluft. Utløsning skjer over temperatur sikring og det er derfor ikke nødvendig med el. Tilkobling. Brannklasse er EIS60 og EIS120. Brannventiler er testet og godkjent etter EN 1366-2 og er CE godkjent.