Brannskyveport

Brannskyveport


TLB brannskyveport monteres der hvor det stilles brannkrav i en branncelle, rømningsvei, seksjoneringsvegg eller yttervegg.

Brannskyveport har blitt testet og godkjent iht. strenge krav til brann og funksjon.

Tester som er utført er etter godkjente og pålagte NS standarder.

Produktet er CE godkjent og sertifisert. Brannklasse: EI30-EI120

Sertifiserte størrelser er opp til 9,2-7,6 meter (BxH).

TLB brannskyveport kan leveres med godkjent evakueringsdør.

TLB brannskyveport leveres med rett skinne og lodd i standardutførelse.

Brannskyveport lukker over en holdemagnet (power off) som får signal fra brannalarmsentral.

TLB kan også leveres med elektrisk drift.

Drift av brannskyveport utføres enten over bryter eller fjernkontroll (opsjon).

I tilfelle brann frigjøres brannskyveportene automatisk og stenges av motvekt.