Inspeksjonsluker

BVS leverer et komplett utvalg av inspeksjonsluker i plast, stål og brannklassifisert.

Inspecto W og H brannluke er en inspeksjonsluke som benyttes i brannklassifiserte vegger/dekker av gips, leca, betong, mur etc.

Brannklassifiserte luker kan leveres i mange forskjellige størrelser helt opp til 900x1200mm.

Lukene har skjult patentert lås system og er branntestet både horisontalt og vertikalt etter siste gjeldende standard.             

Lukene leveres med skjulte hengsler og lås. Inspecto har et pent utseende uten skjemmende låser, håndtak eller hengsler. Inspecto leveres lakkert i RAL 9010 som standard, men kan leveres i alle RAL farger etter ønske (opsjon).

Inspeksjonsluke har blitt testet og godkjent iht. strenge krav til brann og funksjon.                       

Tester som er utført er etter godkjente og pålagte NS standarder. Brannklasse: EI30-EI90, EW120. 

Produktet er typegodkjent og sertifisert. Sertifiserte størrelser er opp til 900x1200mm (BxH) og lukene leveres røyktette. Lydreduksjon opp til 55 Rw.

BVS leverer branndører som er testet og godkjent etter EN 1634-1 og EN 1634-3. Branndørene leveres i stål, tre eller glass med brann klasser EI30, EI60, EI90 og EI120. Branndører leveres grunnet eller lakkert. Dørene kan leveres med dørvrider, lås sylinder, elektromagnetisk lås, rømningsbeslag, brannsikkert glass, magnetholder og sikkerhetsklasse.

Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent boktrykker stokket en mengde bokstaver for å lage et prøveeksemplar av en bok. Lorem Ipsum har tålt tidens tann usedvanlig godt, og har i tillegg til å bestå gjennom fem århundrer også tålt spranget over til elektronisk typografi uten vesentlige endringer. Lorem Ipsum ble gjort allment kjent i 1960-årene ved lanseringen av Letraset-ark med avsnitt fra Lorem Ipsum, og senere med sideombrekkingsprogrammet Aldus PageMaker som tok i bruk nettopp Lorem Ipsum for dummytekst Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent boktrykker stokket en mengde bokstaver for å lage et prøveeksemplar av en bok. Lorem Ipsum har tålt tidens tann usedvanlig godt, og har i tillegg til å bestå gjennom fem århundrer også tålt spranget over til elektronisk typografi uten vesentlige endringer. Lorem Ipsum ble gjort allment kjent i 1960-årene ved lanseringen av Letraset-ark med avsnitt fra Lorem Ipsum, og senere med sideombrekkingsprogrammet Aldus PageMaker som tok i bruk nettopp Lorem Ipsum for dummytekst